اخبار سايت

کلاس حضوری پایگاه داده / مقطع کارشناسی / آموزش های الکترونیکی و آزاد

 
Picture of آموزش مركز
کلاس حضوری پایگاه داده / مقطع کارشناسی / آموزش های الکترونیکی و آزاد
by آموزش مركز - Wednesday, 14 Aban 1393, 8:18 AM
 

کلاس حضوری درس پایگاه داده روز شنبه 17/8 ساعت 13:30-15 برگزار می گردد.