اخبار سايت

آدرس و تلفن

 
Picture of آموزش مركز
آدرس و تلفن
by آموزش مركز - Wednesday, 30 Mehr 1393, 9:56 AM
 

دفتر مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد :
031-33915333

031-33913668

 

ریاست مرکز: دکتر کیاچهر بهفرنیا

دورنما :

031-33915331

آموزش مركز (سامانه گلستان):

031-33915320

03133918328

پشتيباني فنی:

031-33915327

مسئول کلاس آنلاین:

031-33915326

 

 دفترتلفن الکترونیکی دانشگاه صنعتی اصفهان:

 http://phonebook.iut.ac.ir

 

 تلفن های ضروری اداره کل آموزش: 

دفتر اداره آموزش 33912305
 فاکس  33912310 
 انتقال و مهمان  33912352
 بایگانی فارغ التحصیلی  33912313 
 پذیرش وتسویه حساب   33912356 
 ثبت نام  33912309 
 دفتر اداره آموزش   33912305 
 سرپرست اداره خدمات آموزشی  33912355 
 سرپرست اداره فارغ التحصیلی  33912315
 شهریه  33912338 
 شورا وکمسیون موارد خاص  33912361 
 فراغت از تحصیل-صدورتائیدیه تحصیلی  33912354 
 فراغت از تحصیل-صدور ریز نمرات  33912311 
 فراغت از تحصیل-صدور گواهینامه موقت   33912362
 اشتغال به تحصیل وصورتجلسه فارغ التحصیل  3912316 
 نظام وظیفه  3391235
 نمرات-امتحانات  33912360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iut

 

مركزآموزش هاي الكترونيكي و آزاد