اخبار سايت

بازيابي رمز عبور

 
Picture of آموزش مركز
بازيابي رمز عبور
by آموزش مركز - Monday, 27 Mordad 1393, 12:32 PM
 

در صورتي كه ايميل درستي در مشخصات فردي خود وارد نموده باشد. از طريق اين آموزش مي توانيد رمز عبور جديدي قرار دهيد