اخبار سايت

کارشناسی آموزش های الکترونیکی / آز مهندسی نرم دو / آز سیستم عامل

 
عکس آموزش مركز
کارشناسی آموزش های الکترونیکی / آز مهندسی نرم دو / آز سیستم عامل
از آموزش مركز در دوشنبه، 1 تیر 1394، 8:03 صبح
 

به اطلاع دانشجویان آموزش های الکترونیکی مقطع کارشناسی می رساند درس آز سیستم عامل و آز مهندسی نرم دو در ترم 933 در سیستم گلستان فعال گردید . لذا با توجه به این که این دو درس برای اخرین بار ارائه می گردد هر چه سریعتر نسبت به ثبت نام  در سیستم گلستان اقدام نمایید.