اخبار سايت

کارشناسی ارشد / درس روشها و سیستم های فازی / آموزش های الکترونیکی

 
عکس آموزش مركز
کارشناسی ارشد / درس روشها و سیستم های فازی / آموزش های الکترونیکی
از آموزش مركز در دوشنبه، 8 تیر 1394، 12:34 عصر
 
به اطلاع می رساند زمان ارائه درس روش ها و سیستم های فازی روز سه شنبه 16 تیرماه ساعت 8-12  می باشد. مکان آموزش های الکترونیکی