اخبار سايت

مقطع کارشناسی / زمان تشکیل کلاس های آزسیستم عامل و آز مهندسی نرم 2

 
عکس آموزش مركز
مقطع کارشناسی / زمان تشکیل کلاس های آزسیستم عامل و آز مهندسی نرم 2
از آموزش مركز در شنبه، 3 مرداد 1394، 11:07 صبح
 

 زمان تشکیل کلاس های آزسیستم عامل و آز مهندسی نرم 2 به شرح زیر می باشد

آز سیستم عامل از روز شنبه 10 مرداد تا یکشنبه 18 مرداد از ساعت 10-13

آز مهندسی نرم 2 از روز شنبه 10 مرداد به مدت یک هفته از ساعت 8-10

مکان تشکیل کلاس ها مرکز آموزش های الکترونیکی

قابل ذکر است با توجه به ارائه دروس مذکور برای اخرین بار،  اخذ این دو درس برای  دانشجویانی که تا کنون موفق  به گذراندان این دروس نشده اند الزامی می باشد.