اخبار سايت

کارشناسی ارشد / آموزش الکترونیکی/ هوش مصنوعی

 
عکس آموزش مركز
کارشناسی ارشد / آموزش الکترونیکی/ هوش مصنوعی
از آموزش مركز در چهارشنبه، 21 مرداد 1394، 11:04 صبح
 


دانشجو به شماره دانشجویی 9202364 با آموزش مرکز تماس بگیرید.