اخبار سايت

قابل توجه دانشجويان ترم تابستان 93

 
عکس آموزش مركز
قابل توجه دانشجويان ترم تابستان 93
از آموزش مركز در چهارشنبه، 1 مرداد 1393، 1:10 عصر
 

قابل توجه دانشجويان ترم تابستان 93

به اطلاع مي رساند هفته آينده دانشگاه صنعتي اصفهان به مناسبت فرار رسيدن عيد سعيد فطر تعطيل مي باشد، اما کلاس هاي ذيل بصورت online  تشکيل خواهد شد که دانشجويان گرامي مي توانند از آن استفاده کنند و ما بقيه دروس بصورت جبراني برگزار خواهد شد.

دروس هاي که بصورت online  برگزار خواهد شد.

 

رديف

دروس

استاد

تاريخ و ساعت

1

رياضي عمومي

آقاي دکتر منچگاني

طبق برنامه

2

معادلات ديفراسيل

آقاي دکتر منچگاني

طبق برنامه

3

زبان فني و مهندسي

آقاي مهندس سعادت نيا

طبق برنامه

4

رياضي عمومي 1

آقاي مهندس رحمان اکبري

طبق برنامه

5

مباني مهندسي برق

آقاي مهندس رشيدي

طبق برنامه

6

مباني برنامه نويسي

آقاي مهندس مير محبوبي

فقط در روز دوشنبه طبق برنامه برگزار خواهد شد

7

شيمي آلي

آقاي دکتر توکل

روز شنبه 4/5 ساعت 30/10 تا 12

و 12 تا 14

روز يکشنبه 5/5/93 ساعت 11 تا 30/12

ساعت 17 تا 30/18

 

در ضمن به اطلاع مي رساند که ميان ترم درس شيمي آلي روز شنبه 18 مرداد ساعت 11 صبح در دانشکده شيمي طبقه 5 ، برگزار مي گردد. کسانيکه امتحان ميان ترم ندهند در پايان ترم از آنها آزمون بعمل خواهد آمد.