اخبار سايت

مقطع کارشناسی / آموزش های الکترونیکی

 
عکس آموزش مركز
مقطع کارشناسی / آموزش های الکترونیکی
از آموزش مركز در دوشنبه، 9 شهریور 1394، 9:11 صبح
 

دانشجویانی که درس کارآموزی را اخذ نموده اند تا تاریخ 21 شهریور گزارش کارآموزی خود را به آموزش مرکز  اعلام نمایند.