اخبار سايت

مقطع کارشناسی ارشد / هوش مصنوعی/ آموزش های الکترونیکی

 
عکس آموزش مركز
مقطع کارشناسی ارشد / هوش مصنوعی/ آموزش های الکترونیکی
از آموزش مركز در دوشنبه، 30 شهریور 1394، 10:00 صبح
 

به اطلاع دانشجویان می رساند درس پردازش های تکاملی برای دانشجویان ارشد هوش مصنوعی ارائه گردید لازم به ذکر است هم نیاز  اخذ درس مذکور یادگیری ماشین می باشد . لذا دانشجویانی  درس یادگیری ماشین را  در ترم جاری اخذ کرده یا در ترم های گذشته گذرانده اند تا پایان وقت اداری امروز نسبت به اخذ درس اقدام نمایند.

زمان کلاس آنلاین روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 9:30 -11

همچنین درس پردازش سیگنالهای دیجیتال نیز ارائه شد همنیاز این درس نیز یادگیری ماشین می باشد . دانشجویانی که درس یادگیری ماشین را  اخذ نموده اند می توانند این درس را اخذ نمایند

زمان ارائه درس پردازش سیگنال های دیجیتال روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 15- 16:30 می باشد