اخبار سايت

امحتان میانترم کامپایلر / آموزش های الکترونیکی

 
عکس آموزش مركز
امحتان میانترم کامپایلر / آموزش های الکترونیکی
از آموزش مركز در یکشنبه، 24 آبان 1394، 11:55 صبح
 

طی هماهنگی استاد درس امتحان میانترم درس کامپایلر روز یکشنبه یکم آذر ساعت 8:30  برگزار میگردد.

مکان : کلاس 7 آموزش های الکترونیکی