اخبار سايت

درس آز ریزپردازنده / مقطع کارشناسی

 
عکس آموزش مركز
درس آز ریزپردازنده / مقطع کارشناسی
از آموزش مركز در یکشنبه، 29 آذر 1394، 11:18 صبح
 
به اطلاع دانشجویانی که درس آز ریز را اخذ نموده اند می رساند زمان برگزاری آزمایشگاه از تاریخ 5 دی  لغایت 10 دی ساعت 8 صبح تا 12 در مرکز آموزش های الکترونیکی می باشد .