اخبار سايت

اطلاعیه مهم / مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مجازی

 
عکس آموزش مركز
اطلاعیه مهم / مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مجازی
از آموزش مركز در یکشنبه، 29 آذر 1394، 11:28 صبح
 
به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مجازی می رساند جهت شرکت در امتحانات پایان ترم به همراه داشتن کارت امتحان و برنامه امتحانی الزامی است . لازم به ذکر است جهت دسترسی و پرینت کارت مربوطه در ابتدا باید در ارزشیابی دروس  که در سیستم گلستان فعال شده است شرکت نمایید