اخبار سايت

مقطع کارشناسی / آموزش های الکترونیکی

 
عکس آموزش مركز
مقطع کارشناسی / آموزش های الکترونیکی
از آموزش مركز در سه‌شنبه، 4 اسفند 1394، 1:55 عصر
 
به اطلاع می رساند دانشجویان با شماره دانشجویی های زیر در رابطه با نمرات دروس پروژه و کارآموزی هر چه سریعتر اقدام نمایند در غیر اینصورت نمره آنها بعد از تاریخ 8.12.94 در سیستم صفر خواهد شد

8929293     کارآموزی     و پروژه                                                                 8928903                پروژه

8919203    پروژه                                                                                    8919933                پروژه

8915453   پروژه                                                                                    8926583                 پروژه