اخبار سايت

اطلاعیه مهم / آموزش الکترونیکی / کارشناسی ارشد

 
عکس آموزش مركز
اطلاعیه مهم / آموزش الکترونیکی / کارشناسی ارشد
از آموزش مركز در یکشنبه، 16 اسفند 1394، 11:27 صبح
 
قابل توجه دانشجویان گرامی:

بر اساس اخطار صادره از مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه مبنی بر عدم ثبت نام دانشجویان زیر،  به اطلاع می رساند در صورت عدم ثبت نام در ترم جاری 94-2 طبق آیین نامه آموزشی منصرف از تحصیل شناخته خواهید شد.

 9305474 
 9315104
 9313304
 9413704