اخبار سايت

نيازمندي هاي نرم افزاري جهت استفاده از سامانه

 
Picture of آموزش مركز
نيازمندي هاي نرم افزاري جهت استفاده از سامانه
by آموزش مركز - Monday, 27 Mordad 1393, 12:53 PM
 

اين نيازمندي ها حداقل ها مي باشند. پيشنهاد مي شود تمامي نرم افزارهاي خود را بروز نماييد.

حداقل نيازمندي هاي سامانه:

مرورگر پيشنهادي: نسخه هاي جديد Mozilla Firefox، Google Chrome، Safari 6, Internet Explorer 9 (جهت ارسال فايل بصورت كشيدن و رها كردن IE 10 به بعد و نسخه هاي جديد ديگر مرورگرها نياز مي باشد.)

حداقل نيازمندي هاي كلاس مجازي:

Flash player11 به بعد متناسب با مرورگر

اساتيد جهت استفاده از تخته و Share نمودن از مرورگر هاي Mozilla Firefox و Internet Explorer مي توانند استفاده كنند.