اخبار سايت

لیست دروس ارائه شده آموزش های الکترونیکی مقطع ارشد 951

 
عکس آموزش مركز
لیست دروس ارائه شده آموزش های الکترونیکی مقطع ارشد 951
از آموزش مركز در چهارشنبه، 24 شهریور 1395، 2:48 عصر
 
برای دریافت لیست دروس ارائه شده مقطع کارشناسی ارشد  صنایع 1-95  آموزش الکترونیکی  اینجا کلیک نمایید


برای دریافت لیست دروس ارائه شده مقطع کارشناسی ارشد  هوش مصنوعی 1-95  آموزش الکترونیکی  اینجا کلیک نمایید


درس وب معنایی یا مباحث ویژه با کد 6034592 برای دانشجویان     ورودی 94    ارشد    هوش مصنوعی     ارائه گردید.