اخبار سايت

انجام ثبت نام ترم 951

 
عکس آموزش مركز
انجام ثبت نام ترم 951
از آموزش مركز در یکشنبه، 14 شهریور 1395، 12:17 عصر
 

 

قابل توجه دانشجویان گرامی
جهت اخذ دروس ارائه شده در سیستم گلستان پس انجام عملیات ثبت نام در آموزش کل، مراحل زیر را انجام دهید.
1-آگاهی از شماره درس و دروس ارائه شده برای ورودی های مختلف با مراجعه به سایت آموزش های الکترونیکی.
2-مراجعه به سایت گلستان و اخذ دروس با طی مراحل زیر
عملیات ثبت نامثبت نام اصلی