اخبار سايت

اطلاعیه مربوط به حذف و اضافه

 
عکس آموزش مركز
اطلاعیه مربوط به حذف و اضافه
از آموزش مركز در شنبه، 20 شهریور 1395، 9:24 صبح
 
طبق اطلاعیه ادره کل آموزش حذف و اضافه ( ترمیم ) ترم 1-95 سه شنبه 23 .6 .95 و چهارشنبه 24.6.95 اعلام شده است شرکت در این مرحله از ثبت نام الزامی است

                                                                                                                                                    آموزش مرکز