اخبار سايت

اطلاعیه شروع کلاس های آنلاین آموزش های الکترونیکی

 
عکس آموزش مركز
اطلاعیه شروع کلاس های آنلاین آموزش های الکترونیکی
از آموزش مركز در شنبه، 9 بهمن 1395، 8:31 صبح
 
به اطلاع دانشجویان می رساند شروع کلاس های آنلاین آموزش های الکترونیکی از هفته آینده روز شنبه  16 بهمن ما ه می باشد