اخبار سايت

اخبار

صفحه: () 1 2 3 ()
مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
مقطع کارشناسی / آموزش الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
سه‌شنبه، 7 مهر 1394، 1:54 عصر
مقطع کارشناسی ارشد / هوش مصنوعی/ آموزش های الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
دوشنبه، 30 شهریور 1394، 10:00 صبح
کارشناسی / آموزش های الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
یکشنبه، 29 شهریور 1394، 2:28 عصر
کارشناسی / آموزش های الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
یکشنبه، 29 شهریور 1394، 2:16 عصر
زمان تشکیل کلاس های آنلاین مرکز آموزش های الکترونیکی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
یکشنبه، 29 شهریور 1394، 2:05 عصر
کارشناسی ارشد / هوش مصنوعی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
شنبه، 28 شهریور 1394، 4:01 عصر
دروس ارائه شده 1-94 ارشد هوش مصنوعی و ارشد صنایع عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
یکشنبه، 22 شهریور 1394، 8:44 صبح
کارشناسی / آموزش های الکترونیکی / آزمایشگاه ها عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
شنبه، 21 شهریور 1394، 11:47 صبح
مقطع کارشناسی / آموزش های الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
دوشنبه، 9 شهریور 1394، 9:11 صبح
کارشناسی ارشد / صنایع / آموزش الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
سه‌شنبه، 3 شهریور 1394، 9:16 صبح
مقطع کارشناسی / مکان و زمان کلاس حضوری درس ریاضی مهندسی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
دوشنبه، 26 مرداد 1394، 11:23 صبح
مقطع کارشناسی درس محاسبات عددی تابستان عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
یکشنبه، 25 مرداد 1394، 12:04 عصر
مقطع کارشناسی / زمان و مکان / امتحانات پایانترم تابستان 94 عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
یکشنبه، 25 مرداد 1394، 11:59 صبح
کارشناسی ارشد / آموزش الکترونیکی/ هوش مصنوعی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
چهارشنبه، 21 مرداد 1394، 11:04 صبح
مقطع کارشناسی / آموزش الکترونیکی / برنامه امتحانات پیش ترم مهرماه 94 عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
چهارشنبه، 21 مرداد 1394، 7:48 صبح
مقطع کارشناسی / آموزش های الکترونیکی و آزاد عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
سه‌شنبه، 13 مرداد 1394، 9:20 صبح
مقطع کارشناسی / زمان تشکیل کلاس های آزسیستم عامل و آز مهندسی نرم 2 عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
شنبه، 3 مرداد 1394، 11:07 صبح
کلاس حل التمرین فیزیک 1 و 2 عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
سه‌شنبه، 16 تیر 1394، 10:03 صبح
مقطع کارشناسی / آموزش های الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
دوشنبه، 15 تیر 1394، 12:24 عصر
برنامه کلاس های آنلاین ترم تابستان 933 مقطع کارشناسی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
یکشنبه، 14 تیر 1394، 11:02 صبح
کارشناسی ارشد / درس روشها و سیستم های فازی / آموزش های الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
دوشنبه، 8 تیر 1394، 12:34 عصر
کارشناسی آموزش های الکترونیکی / آز مهندسی نرم دو / آز سیستم عامل عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
دوشنبه، 1 تیر 1394، 8:03 صبح
کارشناسی / اصلاحیه، اطلاعیه پیش ترم عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
شنبه، 30 خرداد 1394، 1:42 عصر
مقطع کارشناسی / امتحان پایانترم مهندسی نرم 2 عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
شنبه، 30 خرداد 1394، 1:19 عصر
کارشناسی ارشد / هوش مصنوعی / درس یادگیری ماشین عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
یکشنبه، 24 خرداد 1394، 2:30 عصر
کارشناسی ارشد / هوش مصنوعی / شناسایی آماری الگویی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
شنبه، 23 خرداد 1394، 3:50 عصر
کارشناسی ارشد صنایع / درس مدیریت کیفیت و بهره وری عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
شنبه، 23 خرداد 1394، 8:16 صبح
کارشناسی ارشد ریاضی / آموزش های الکترونیکی / درس نظریه گراف پیشرفته عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
سه‌شنبه، 12 خرداد 1394، 3:34 عصر
کلاس رفع اشکال حضوری درس شناسایی آماریی الگویی / کارشناسی ارشد / هوش مصنوعی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
سه‌شنبه، 12 خرداد 1394، 10:20 صبح
کلاس حضوری و رفع اشکال درس یادگیری ماشین / کارشناسی ارشد / هوش مصنوعی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
سه‌شنبه، 12 خرداد 1394، 10:19 صبح
برنامه امتحانات پایانترم مقطع کارشناسی ارشد / آموزش های الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
یکشنبه، 10 خرداد 1394، 2:52 عصر
برنامه امتحانات پایان ترم / مقطع کارشناسی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
یکشنبه، 10 خرداد 1394، 2:49 عصر
برنامه امتحانات پایان ترم به همراه مکان برگزاری / مقطع کارشناسی / آموزش های الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
چهارشنبه، 6 خرداد 1394، 10:55 صبح
مقطع کارشناسی / آموزش های الکترونیکی / اطلاعیه پیش ترم عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
چهارشنبه، 6 خرداد 1394، 10:49 صبح
اطلاعیه مهم آموزشی جهت دانشجویان آموزش های الکترونیکی در رابطه با مرخصی تحصیلی و کلیه حذف ها و سنوات ، بازگشت به تحصیل و ... عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
شنبه، 2 خرداد 1394، 8:55 صبح
کلاس حضوری درس مدیریت کیفیت و بهره وری ( ایزو ) عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
یکشنبه، 27 اردیبهشت 1394، 11:32 صبح
اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال دوم 93-94 عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
یکشنبه، 27 اردیبهشت 1394، 10:09 صبح
مقطع کارشناسی / آموزش های الکترونیکی کلاس آنلاین درس گرافیک و پایگاه داده 2 عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
دوشنبه، 21 اردیبهشت 1394، 3:58 عصر
آموزش های الکترونیکی / مقطع کارشناسی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
چهارشنبه، 16 اردیبهشت 1394، 12:10 عصر
ترم تابستان آموزش های الکترونیکی و آزاد عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
دوشنبه، 7 اردیبهشت 1394، 8:33 صبح
کارشناسی ارشد، رشته صنایع / درس مدیریت کیفیت و بهره وری / آموزش های الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
یکشنبه، 6 اردیبهشت 1394، 3:53 عصر
کلاس حضوری و امتحان میانترم درس مهندسی نرم 2 / کارشناسی / آموزش های الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
یکشنبه، 6 اردیبهشت 1394، 8:04 صبح
مکان امتحان میانترم کامپایلر عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
شنبه، 5 اردیبهشت 1394، 11:11 صبح
فرم ارزشیابی دروس مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد / آموزش های الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
شنبه، 5 اردیبهشت 1394، 10:09 صبح
کارشناسی ارشد / هوش مصنوعی / آموزش های الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
شنبه، 5 اردیبهشت 1394، 10:08 صبح
اعلام مکان کلاس های حضوری و امتحانات میانترم آموزش های الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
چهارشنبه، 2 اردیبهشت 1394، 3:42 عصر
مکان کلاس های حضوری و امتحانات میانترم مقطع کارشناسی ارشد آموزش های الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
چهارشنبه، 2 اردیبهشت 1394، 3:35 عصر
کلاس حضوری و امتحان میانترم کامپایلر عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
سه‌شنبه، 1 اردیبهشت 1394، 2:26 عصر
اصلاحیه برنامه کلاس حضوری و امتحانات میانترم مقطع کارشناسی ارشد / آموزش های الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
یکشنبه، 30 فروردین 1394، 3:00 عصر
برنامه کلاس حضوری و امتحانات میانترم مقطع کارشناسی ارشد / آموزش های الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
دوشنبه، 24 فروردین 1394، 4:00 عصر
برنامه کلاس حضوری و امتحانات میانترم مقطع کارشناسی / آموزش های الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
دوشنبه، 24 فروردین 1394، 3:58 عصر
کارشناسی آموزش های الکترونیکی / کامپایلر عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
سه‌شنبه، 26 اسفند 1393، 9:40 صبح
کارشناسی ارشد مجازی / مربوط به درس تحقیق و تتبع عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
دوشنبه، 25 اسفند 1393، 10:51 صبح
اعلام تاریخ امتحانات میانترم مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد آموزش های الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
شنبه، 23 اسفند 1393، 11:17 صبح
اطلاعیه مربوط به تحقیق و تتبع / مقطع کارشناسی ارشد مجازی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
شنبه، 16 اسفند 1393، 11:38 صبح
اطلاعیه / اساتید محترم مقطع کارشناسی ارشد عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
شنبه، 16 اسفند 1393، 10:41 صبح
کارشناسی / پروژه عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
دوشنبه، 11 اسفند 1393، 10:45 صبح
ارشد هوش مصنوعی / سیستم های خبره/ تغییر زمان کلاس آنلاین تاریخ 10 /12 عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
شنبه، 9 اسفند 1393، 11:03 صبح
تماس مستقیم با ریاست مرکز آموزش های الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
چهارشنبه، 6 اسفند 1393، 2:59 عصر
کارشناسی ارشد / هوش مصنوعی / یادگیری ماشین عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
سه‌شنبه، 5 اسفند 1393، 11:45 صبح
ارشد صنایع / زمان ارائه درس مدیریت کیفیت عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
شنبه، 2 اسفند 1393، 10:07 صبح
ارشد ریاضی ، آموزش مجازی، کلاس آنلاین نظریه گراف پیشرفته عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
شنبه، 2 اسفند 1393، 9:01 صبح
ارشد صنایع / آموزش های الکترونیکی / زمان تشکیل کلاس آنلاین مدیریت کیفیت و بهره روری عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
دوشنبه، 27 بهمن 1393، 10:54 صبح
ارائه آزمایشگاه عکس مسئول سايت - وهمن مسئول سايت - وهمن 0 مسئول سايت - وهمن
دوشنبه، 20 بهمن 1393، 8:19 صبح
اطلاعیه مربوط به ترمیم عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
سه‌شنبه، 14 بهمن 1393، 1:44 عصر
تشکیل کلاس تصمیم گیری / ارشد / صنایع عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
یکشنبه، 12 بهمن 1393، 2:26 عصر
اطلاعیه پیش ترم 2-93 مقطع کارشناسی آموزش های الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
شنبه، 11 بهمن 1393، 2:58 عصر
دروس ارائه شده ارشد مجازی به همراه کد و گروه درسی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
شنبه، 11 بهمن 1393، 8:33 صبح
دروس ارائه شده کارشناسی مجازی / به همراه کد درس عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
شنبه، 11 بهمن 1393، 8:27 صبح
درخواست حذف / آموزش های الکترونیکی و آزاد عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
دوشنبه، 6 بهمن 1393، 2:26 عصر
اطلاعیه ثبت نام کارشناسی ارشد/ آموزش های الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
یکشنبه، 5 بهمن 1393، 3:38 عصر
ثبت نام 2-93 کارشناسی ارشد / آموزش های الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
شنبه، 4 بهمن 1393، 2:25 عصر
تکمیل اطلاعات دروس باقیمانده / مقطع کارشناسی / آموزش های الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
شنبه، 20 دی 1393، 3:56 عصر
اطلاعیه / مقطع کارشناسی / آموزش های الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
شنبه، 20 دی 1393، 10:56 صبح
امتحان پایانترم آمار و احتمال / مقطع کارشناسی / آموزش های الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
شنبه، 20 دی 1393، 10:30 صبح
امتحان پایانترم نظریه / مقطع کارشناسی / آموزش های الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
شنبه، 20 دی 1393، 10:28 صبح
ثبت نمره آزمایشگاه ها / کارشناسی آموزش های الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
چهارشنبه، 17 دی 1393، 8:05 صبح
مقطع کارشناسی / فایل مربوط به درس کامپایلر عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
شنبه، 13 دی 1393، 8:20 صبح
مقطع کارشناسی فایل مربوط به درس سیستم عامل عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
شنبه، 13 دی 1393، 8:18 صبح
فایل طراحی الگوریتم / مقطع کارشناسی / آموزش های الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
سه‌شنبه، 9 دی 1393، 11:54 صبح
برنامه امتحانات پایانترم مقطع کارشناسی آموزش های الکترونیکی و ازاد عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
سه‌شنبه، 9 دی 1393، 8:28 صبح
کلاس حضوری پایگاه داده 1 عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
دوشنبه، 8 دی 1393، 3:58 عصر
برنامه امتحانات پایانترم کارشناسی ارشد / آموزش های الکترونیکی به همراه مکان عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
دوشنبه، 8 دی 1393، 9:21 صبح
تغییر زمان امتحان پایانترم / درس مدیریت مالی ارشد صنایع و مباحث ویژه ( متن کاوری ) ارشد هوش مصنوعی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
یکشنبه، 7 دی 1393، 2:55 عصر
کارشناسی ارشد/ سیستمهای تصمیم یار / رشته هوش مصنوعی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
یکشنبه، 23 آذر 1393، 1:53 عصر
اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال اول 94-93 عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
دوشنبه، 17 آذر 1393، 11:05 صبح
اطلاعیه ثبت نام مقدماتی / آموزش های الکترونیکی و آزاد عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
چهارشنبه، 5 آذر 1393، 2:05 عصر
لیست ارزشیابی دروس آموزش های الکترونیکی و آزاد مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
چهارشنبه، 5 آذر 1393، 1:50 عصر
محل تشکیل کلاس ها و امتحانات میانترم ارشد / آموزش های الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
دوشنبه، 3 آذر 1393، 9:23 صبح
امتحان میانترم / کارشناسی ارشد آموزش های الکترونیکی / درس سیستم های دیجیتال عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
یکشنبه، 2 آذر 1393، 11:11 صبح
تغییر زمان امتحان میانترم ریاضی مهندسی / کارشناسی / آموزش های الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
چهارشنبه، 28 آبان 1393، 3:33 عصر
تغییر زمان امتحان میانترم و کلاس حضوری درس /بهینه سازی / ریاضی / ارشد آموزش های الکترونیکی و آزاد عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
چهارشنبه، 28 آبان 1393، 2:09 عصر
قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
چهارشنبه، 28 آبان 1393، 1:57 عصر
اصلاحیه : درس بهینه سازی ارشد ریاضی آموزش های الکترونیکی / امتحان و کلاس میانترم عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
سه‌شنبه، 27 آبان 1393، 3:09 عصر
کارشناسی ارشد / تحقیق و تتبع عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
یکشنبه، 25 آبان 1393، 10:47 صبح
ثبت نام مقدماتی ترم 2-93 / کارشناسی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
شنبه، 24 آبان 1393، 2:55 عصر
کارشناسی / امتحان میانترم فناوری اطلاعات عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
شنبه، 24 آبان 1393، 2:08 عصر
مکان کلاس حضوری سیگنال های دیجیتال / کارشناسی ارشد / هوش مصنوعی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
شنبه، 24 آبان 1393، 9:59 صبح
تغییر زمان امتحان میانترم نظریه / کارشناسی آموزش الکترونیکی عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
شنبه، 24 آبان 1393، 9:56 صبح
کارشناسی ارشد / آموزش های الکترونیکی / برنامه کلاس و امتحان میانترم عکس آموزش مركز آموزش مركز 0 آموزش مركز
سه‌شنبه، 20 آبان 1393، 4:15 عصر
صفحه: () 1 2 3 ()