اخبار سايت

کلاس حضوری پایگاه داده / مقطع کارشناسی / آموزش های الکترونیکی و آزاد

 
عکس آموزش مركز
کلاس حضوری پایگاه داده / مقطع کارشناسی / آموزش های الکترونیکی و آزاد
از آموزش مركز در چهارشنبه، 14 آبان 1393، 8:18 صبح
 

کلاس حضوری درس پایگاه داده روز شنبه 17/8 ساعت 13:30-15 برگزار می گردد.