اخبار سايت

ويژگي های آموزشهای الکترونیکی

ويژگي های آموزشهای الکترونیکی

از Deleted user در
Number of replies: 0

  

1- امكان ارائه دروس در محيط چند رسانه‌اي (Multimedia) (به صورت صوت، تصوير، متن، انيميشن و غيره). اين امر باعث مي‌شود فرآیند یادگیری بهتر،  با سرعت بیشتر و ماندگارتر صورت گیرد.  
2- امكان دسترسي به مطالب و محتواي درسي در هر زمان و مكان. اين امر باعث مي‌شود افراد شاغل نیز بدون خطر از دست­دادن شغل خود به تحصیل بپردازند. همچنین انعطاف­پذیری در زمان آموزش باعث مي‌شود هر کس بنا به شرایط خود و در بهترین زمان ممکن به یادگیری اقدام نماید.    
 3- امکان تکرار هر قسمت از درس تا حصول كامل اهداف یادگیری.  
 4- امکان ایجاد ارتباط با دانشجو و ارزیابی محقق شدن یادگیری با درج سوال وجواب در متن محتوای درس. در این شیوه پس از ارائه‌ي قسمتی از درس، سوالی از دانشجو پرسیده شده و تا پاسخ داده نشود قسمت های بعدی درس داده نمي‌شود. دراین گونه موارد در صورت پاسخ نادرست دانشجو ضمن راهنمایی، پاسخ صحیح نیز داده مي‌شود. 
 5- امكان ارتباط استاد و دانشجو از طريق شبكه اينترنت. اين امر باعث مي‌شود كه به توان درصورت نیاز از اساتید ایرانی در تمام دانشگاه­های جهان استفاده نمود.  
 6- در دروسی که لازم است محاسبات یا شبیه سازی­هايی در حین درس توسط رایانه صورت گیرد در آموزش الکترونیکی به سادگی انجام مي‌شود درصورتی که در آموزش­های حضوری همیشه امکان پذیر نیست.    
 7- امکان تبادل اطلاعات بین دانشجویان کلاس و بحث بر روی مطالب درس. اين امر باعث مي‌شود یادگیری به صورت کامل­تر و ماندگارتر صورت گیرد.  
 8- یکی از ايرادهای مطرح شده بر اين نوع آموزش عدم امكان تعامل حضوري استاد و دانشجو است. دانشگاه صنعتی اصفهان حداقل دوبار در ترم و در جدول زماني مناسب امکان ملاقات حضوری استاد و دانشجو را فراهم مي‌كند. بنا بر این دانشجو با حضور در محیط دانشگاه و ملاقات استاد و دیگر دانشجویان تا حدودی از مزایای آموزش حضوری نیز بهره­مند مي‌شود. 
  9- ممكن است سرعت شبكه اینترنت كم باشد اين اشكال هم با انتخاب خطوط پر سرعت تر و يا استفاده از كافي نتهاي پرسرعت قابل حل مي‌باشد. در عين حال با خطوط تلفني هم مي‌توان در اغلب اوقات شبانه روز به راحتي محتواي دروس را در زماني كوتاه دريافت نمود. ضمنا” اگر به روند افزايش سرعت خطوط اينترنت و توسعه زير ساخت‌هاي مخابراتي كشور بيانديشيم هر روز اين مسئله كم رنگ‌تر مي‌شود. در عین حال دانشگاه صنعتی اصفهان همواره از سرورهای پرسرعت استفاده نموده و در صورت لزوم بر تعداد آنها خواهد افزود. 
 10- ممکن است تصور شود که در این نوع از آموزش بدلیل برگزاری از راه دور دروس از کیفیت پائین‌تری نسبت به دوره­های حضوری برخوردار باشد. به نظر ما این مسئله صحیح نبوده و حتی آموزش­های ترکیبی به دليل مزاياي فراوان می‌تواند در آموزش دانشجویان بسیار مؤثرتر و مفیدترباشد. 
 11- همچنین ممکن است تصور شود که امکان پیگیری مستمر فرآیند یادگیری در طول ترم وجود نداشته باشد و این موجب رکود علمی دانشجو شود. همان­گونه که در قسمت مقررات آموزشی آمده است در آموزش الکترونیکی تمام فعالیت های دانشجو از قبيل زمان­هاي حضور در كلاس‌هاي زنده، زمان دريافت محتواي دروس، زمان ارسال تكاليف و تحقيق­ها ثبت مي‌گردد. بنابر‌این بسیار بهتر و دقیق­تر از آموزش حضوری امکان پیگیری وارزيابي فعالیت های دانشجو فراهم مي‌باشد.