اخبار سايت

مکان کلاس های حضوری / مقطع کارشناسی آموزش های الکترونیکی و آزاد

 
عکس آموزش مركز
مکان کلاس های حضوری / مقطع کارشناسی آموزش های الکترونیکی و آزاد
از آموزش مركز در چهارشنبه، 14 آبان 1393، 8:19 صبح
 

مکان کلاس های حضوری روز شنبه ، یکشنبه  و دوشنبه 17، 18 و 19  آبان کلاس 4 آموزش های الکترونیکی می باشد .