اخبار سايت

کارشناسی ارشد / هوش مصنوعی

 
عکس آموزش مركز
کارشناسی ارشد / هوش مصنوعی
از آموزش مركز در شنبه، 28 شهریور 1394، 4:01 عصر
 


دانشجویان کارشناسی ارشد رشته هوش مصنوعی که موفق به اخذ درس های پردازش سیگنال های دیجیتال و پردازش های تکاملی در ترمیم نشده اند حداکثر تا تاریخ یک مهر درخواست خود را جهت ثبت درس در سیستم گلستان به آموزش مرکز تحول نمایند