اخبار سايت

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و صنایع

 
عکس آموزش مركز
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و صنایع
از آموزش مركز در چهارشنبه، 14 مهر 1395، 11:24 صبح
 
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد الکترونیکی ، رشته هوش مصنوعی و صنایع که در ترم های 941 و 942 درس تحقیق و تتبع را اخذ نموده اند هر چه سریعتر با استاد خود هماهنگ نموده تا نمره این درس در سیستم گلستان درج گردد.