اخبار سايت

آخرین تغییرات زمان برگزاری امتحانات پایان ترم ۱-۹۹

آخرین تغییرات زمان برگزاری امتحانات پایان ترم ۱-۹۹

از Deleted user در
Number of replies: 0

اطلاعیه برنامه امتحانات پایان ترم
آخرین تغییرات زمان برگزاری امتحانات پایان ترم ۱-۹۹ با گزارش ۴۲۸ ( برنامه پایان ترم دانشجو)؛ پس از تکمیل فرم ارزشیابی دروس در سامانه گلستان ؛ قابل مشاهده می باشد.