اخبار سايت

اطلاعیه آموزشی ( تصمیمات شورای تحصیلات تکمیلی) جدید

اطلاعیه آموزشی ( تصمیمات شورای تحصیلات تکمیلی) جدید

از مسئول سايت - وهمن در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجويان تحصيلات تكميلي 

طبق تصميمات شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مورخ 7 / 7 / 1400


1- از روز بعد از ترميم، اداره تحصيلات تكميلي هيچ نامه‌اي را مربوط به ثبت‌نام و اصلاح ثبت‌نام دانشجو نمي‌پذيرد. در مواقع خاص كه مشكل خارج از اراده دانشجو بوده باشد، درخواست حداكثر تا يك هفته پس از اتمام ترميم بررسي و در صورت تاييد اقدام مي‌گردد.

2- درخواست حذف ترم با احتساب يا بدون احتساب در سنوات بايستي تا قبل از شروع امتحانات آن ترم جهت بررسي به اداره تحصيلات تكميلي ارسال گردد.

3- خواهشمند است در موعد مقرر نامه هاي درخواستي به مركز آموزش الکترونیکی  ارسال شود تا طي موافقت به  تحصيلات تكميلي ارجاع داده شود. 

آموزش الکترونیکی