اخبار سايت

پرديس دانشگاه_ نگرش‌سنجي دروس در نيمسال 1-1402

پرديس دانشگاه_ نگرش‌سنجي دروس در نيمسال 1-1402

از مسئول سايت - وهمن در
Number of replies: 0

احتراماً به استحضار مي‌رساند نگرش‌سنجي دروس در نيمسال اول سال تحصيلي ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از تاريخ ۱۴/ ۱۰/ ۱۴۰۲ تا پايان ۲۲/ ۱۰/ ۱۴۰۲ از طريق سامانه گلستان انجام مي‌شود.

ل