اخبار سايت

مقطع کارشناسی درس محاسبات عددی تابستان

 
Picture of آموزش مركز
مقطع کارشناسی درس محاسبات عددی تابستان
by آموزش مركز - Sunday, 25 Mordad 1394, 12:04 PM
 
طـی هـماهنگی استـاد درس ،  کلاس حضوری و رفع اشکال درس مـحاسبات عـددی مربوط به تابسـتان 94 در تـــاریـخ سه شـنبه 27 مرداد ساعت 8:30 لغایت 10 مکان کلاس 2 دانشکده ریاضی برگزار می گردد.