اخبار سايت

زمان انتخاب واحد کارشناسی ارشد رشته هوش مصنوعی و صنایع آموزش های الکترونیکی و آزاد

 
عکس آموزش مركز
زمان انتخاب واحد کارشناسی ارشد رشته هوش مصنوعی و صنایع آموزش های الکترونیکی و آزاد
از آموزش مركز در چهارشنبه، 19 شهریور 1393، 3:53 عصر
 

انتخاب واحد دو رشته ی هوش مصنوعی و صنایع کارشناسی ارشد در زمان ترمیم تاریخ 31 شهریور و یک مهرماه می باشد

قابل ذکر است کلاس های آنلاین دو رشته ی فوق یک هفته پس از ترمیم تشکیل می گردد.