اخبار سايت

قابل توجه کلیه دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان

از آموزش مركز در
Number of replies: 0

قابل توجه کلیه دانشجویان

روز انتخاب واحد، 22شهریور ماه از ساعت 8 صبح می باشد.

دانشجویان  می توانید با مراجعه به سایت گلستان طبق اطلاعات زیر از طریق گزارش 110دروس ارائه شده در ترم 931 را مشاهده نمایید

دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری:دانشکده :64

دانشجویان کارشناسی ارشد ریاضی:دانشکده :61

دانشجویان ارشد هوش مصنوعی : دانشکده 60

دانشجویان کارشناسی:

دانشکده برای دروس اصلی: از مقدار 60 تا مقدار 64مقطع :4

دانشکده برای دروس عمومی: از مقدار25 تا مقدار26مقطع:4دوره:6

دانشکده برای دروس تربیت بدنی در طول ترم:27

دانشکده برای دروس تربیت بدنی در طول ترم:27 گروه 60

ممکن است نتیجه هر گزارش چندین صفحه باشد. دقت داشته باشید که همه صفحات را مشاهده نمایید.

میزان بدهی از طریق گزارش 83 در سیستم گلستان قابل مشاهده می باشد.

شروع کلاس ها از روزدوشنبه 24/06/1393 می باشد.

زمان ترمیم 31 شهریور و 1 مهر ماه

اخرین مهلت جهت پروژه تا روز سه شنبه 18 شهریور می باشد .