اخبار سايت

آخرين تغييرات زمان برگزاري امتحانات پايان ترم 3982

آخرين تغييرات زمان برگزاري امتحانات پايان ترم 3982

از Deleted user در
Number of replies: 0


اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان گرامی

با آرزوی توفیق؛ آخرين تغييرات زمان برگزاري امتحانات پايان ترم 3982 گزارش 428 (برنامه امتحان پايان ترم دانشجو) خود را مشاهده نمايید.
لازم به ذكر است اين گزارش از تاريخ 8 / 4 / 99  لغايت 13 / 4 / 99 و پس از تكميل فرم ارزشيابي دروس در سامانه گلستان، قابل مشاهده مي‌باشد.