اخبار سايت

مهم و فوري - حذف اضطراري نيمسال اول 1400- 99

مهم و فوري - حذف اضطراري نيمسال اول 1400- 99

از Deleted user در
Number of replies: 0

اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال اول  1400-99
برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

حذف اضطراری برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی با توجه به شرایط خاص کنونی در ترم 1-99 روزهای دوشنبه و سه شنبه ۹۹٫۱۰٫۸ و ۹۹٫۱۰٫۹
با درخواست دانشجو از طریق سیستم گلستان امکان پذیر می باشد.

 مقررات مصوب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی:
- دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا می توانند نسبت به حذف یک درس نظري، نظري عملي يا سمينار (حذف سیمنار فقط برای دانشجویان ورودی 99 امکان پذیر است.) در این زمان اقدام نمایند مشروط به اینکه تعداد واحد های درسی آنها کمتر از 6 نشود.

                              

                              مدیریت تحصیلات تکمیلی