اخبار سايت

اطلاع رساني دانشكده‌ها جهت هدايت دانشجويان كارشناسي ارشد جديدالورود براي ثبت‌نام ترم 1-400

اطلاع رساني دانشكده‌ها جهت هدايت دانشجويان كارشناسي ارشد جديدالورود براي ثبت‌نام ترم 1-400

از مسئول سايت - وهمن در
Number of replies: 0


اطلاعيه

اطلاع‌رساني دانشكده‌ها جهت هدايت دانشجويان جديدالورود كارشناسي‌ارشد براي ثبت‌نام نیم‌سال اول 1400-1401

     دانشجویان جديدالورود كارشناسي ارشد پس از اتمام مراحل پذيرش در اداره كل آموزش، مي‌توانند در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ 4/8/1400 لغایت 5/8/1400 جهت انجام ثبت‌نام الكترونيكي نيم‌سال 1-400 از طريق سيستم آموزشي گلستان اقدام نمايند.