اخبار سايت

اطلاعیه ثبت نام مقدماتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیمسال دوم 1401-1400

اطلاعیه ثبت نام مقدماتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیمسال دوم 1401-1400

از مسئول سايت - وهمن در
Number of replies: 0

ثبت نام مقدماتی به عنوان مرحله اول ثبت نام نیمسال دوم 1401-1400 در روزهای 30 آذر و 1 دیماه 1400(سه‌شنبه و چهار‌شنبه) انجام می شود و شرکت در آن برای کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی الزامی می باشد خواهشمند است با دقت کلیه مراحل را مورد توجه قرار داده و سپس اقدام نمایید.

مراحل ثبت نام

1-   دانشجویان روز شنبه 29 آذر ماه 1400 لیست دروس قابل اخذ در ثبت نام مقدماتی را از طریق گزارش 51 مشاهده نمایند.

2-   پس از مشاهده دروس قابل اخذ در ثبت نام مقدماتی با هماهنگی اساتید راهنما، تغییرات مورد نظر را اعمال و سپس گزینه تایید ثبت نام را ابتدا دانشجو و پس از آن استاد راهنما اعمال نمایند.

تذاکرات مهم

الف) در ثبت نام اصلی فقط دانشجویانی مجاز به انتخاب واحد می باشند که در ثبت نام مقدماتی شرکت نموده و ثبت نام آنان توسط اساتید راهنما تایید شده باشد.

ب) پایان نامه، رساله، ارزیابی جامع و زبان نیاز به ثبت نام مقدماتی ندارد و در ثبت نام اصلی بایستی اخذ شود.

توجه: کليه دانشجويان داراي بدهي شهريه جهت جلوگيري از بروز مشكلات در فرايندهاي امتحانات پايان نيمسال و ثبت نام بايد هرچه سريعتربدهي قبلي خود را به طور کامل از طريق درگاه پرداخت الكترونيكي سيستم جامع گلستان تسويه نمایند.