اخبار سايت

دروس ارائه شده در ترم اول سال تحصيلي 4011 - رشته هوش مصنوعي - برق وكامپيوتر