اخبار سايت

بازيابي رمز عبور

 
عکس آموزش مركز
بازيابي رمز عبور
از آموزش مركز در دوشنبه، 27 مرداد 1393، 12:32 عصر
 

در صورتي كه ايميل درستي در مشخصات فردي خود وارد نموده باشد. از طريق اين آموزش مي توانيد رمز عبور جديدي قرار دهيد