اخبار سايت

امروز 24 تیرماه کلاس آموزش ترم تابستان تشکیل نمی گردد

امروز 24 تیرماه کلاس آموزش ترم تابستان تشکیل نمی گردد

از آموزش مركز در
Number of replies: 0

امروز کلاس ها  اموزش الکترونیکی مورخ  98/4/24 تشکیل نمی گردد.