اخبار سايت

مهم: لینک کلاس های صبح روز چهارشنبه ۲۶ تیرماه ۹۸

مهم: لینک کلاس های صبح روز چهارشنبه ۲۶ تیرماه ۹۸

از مسئول سایت پشتیبانی در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجویان گرامی:

جهت شرکت در کلاس های صبح روز چهارشنبه ۲۶ تیرماه ۹۸ از طریق لینک های زیر وارد شوید:

ریاضی عمومی۱:

http://vu.iut.ac.ir/r6yyqsab8r2

ریاضی عمومی۲:

http://vu.iut.ac.ir/r7y22rbj2un

شیمی آلی کشاورزی:

http://vu.iut.ac.ir/r19q5uuuy3e